Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op het webportaal voor de bekendmakingen van de gemeente en het OCMW van Overijse

Op deze website kan je heel wat beslissingen van de gemeente en het OCMW van Overijse vanaf 1 juni 2021 terugvinden:

  • Gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn: agenda, besluitenlijst en notulen
  • College van burgemeester en schepenen / vast bureau: besluitenlijst
  • Burgemeester: besluitenlijst.


Je vindt de besluiten per vergadering terug:


Je kan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn ook beluisteren via Notubiz.


Bestuurlijk toezicht

Niet gevonden wat u zocht?

Op deze raadpleegomgeving staat alleen de informatie die verplicht openbaar gemaakt moet worden. Als burger hebt je echter steeds het recht om een bepaald document in te kijken of een afschrift ervan te vragen.
Dien hiervoor een aanvraag in via het formulier openbaarheid van bestuur.

Je aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de wettelijke en reglementaire uitzonderingsgronden. Op basis van deze toetsing kan je het opgevraagde document daarna al dan niet inkijken of het gevraagde afschrift ontvangen.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@overijse.be.